buhari bedül halk 10, müslim zühd 51

İyiliği emredip de kendisi yapmaz, kötülükten sakındırıp da kendisi onu yaparsa cehenneme atılır

8 Nisan 2021 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı