buhari bedül halk 10, müslim zühd 51

İyiliği emredip de kendisi yapmaz, kötülükten sakındırıp da kendisi onu yaparsa cehenneme atılır

2 Temmuz 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı