Bir karış toprağı zorla ve zulümle alanın vay haline

24 Şubat 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı