Bir karış toprağı zorla ve zulümle alanın vay haline

14 Aralık 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı