buhari cenaiz 2, müslim selam 5

Müslümanın müslüman üzerindeki hakkı beştir

17 Temmuz 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı