Allahım, korkaklıktan, cimrilikten, bunaklıktan, fitnelerden ve kabir azabından sana sığınırım

 Allahım, korkaklıktan, cimrilikten, bunaklıktan, fitnelerden ve kabir azabından sana sığınırım