Buhari Deavat 66

Zikir eden ile etmeyenin durumu, diri ile ölü gibidir

30 Nisan 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı