Dine dayalı her güzel iş sadaka sevabı kazandırır

Dine dayalı her güzel iş sadaka sevabı kazandırır

İnsanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi, sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın
İnsanların mallarını artsın diye verdiğiniz her hangi bir FAİZ Allah katında artmaz, fakat Allah’ın rızasını dileyerek verdiğiniz herhangi bir SADAKA böyle değildir
Allah faizi eksiltir, sadakaları ise bereketlendirir, Allah hiçbir kafiri ve günahkarı sevmez
Allah faizi mahveder, sadakaları artırır