buhari eyman 9, müslim cennet 47

Size cehennemlikler kimler olduğunu haber vereyim mi? Katı kalpli, kaba, malını hayırdan esirgeyen ve kibirli kimselerdir

28 Eylül 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı