Size cennetliklerin kimler olduğunu bildireyim mi? Onlar hem zayıf ve hemde halk tarafından hor görülen kişilerdir ki Allah’a yemin etseler Allah onların isteklerini yerine getirir

 Size cennetliklerin kimler olduğunu bildireyim mi? Onlar hem zayıf ve hemde halk tarafından hor görülen kişilerdir ki Allah’a yemin etseler Allah onların isteklerini yerine getirir

Cehennemliklerin kim olduğunu bildireyim mi? Onlar, katı yürekli, ukala ve kibirli kimselerdir.