Size cennetliklerin kimler olduğunu bildireyim mi? Onlar hem zayıf ve hemde halk tarafından hor görülen kişilerdir ki Allah’a yemin etseler Allah onların isteklerini yerine getirir

Size cennetliklerin kimler olduğunu bildireyim mi? Onlar hem zayıf ve hemde halk tarafından hor görülen kişilerdir ki Allah’a yemin etseler Allah onların isteklerini yerine getirir

Cehennemliklerin kim olduğunu bildireyim mi? Onlar, katı yürekli, ukala ve kibirli kimselerdir.

Kimseye fasık ve kafir demeyin
Kendisine faydalı olmayan ve kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi kişinin iyi ve güzel müslüman olmasındandır
Farz namaz sonrası okunan
Hakimin isabetli hükümde iki sevap, yanıldığı hükümde bir sevap

Cehennemliklerin kim olduğunu bildireyim mi? Onlar, katı yürekli, ukala ve kibirli kimselerdir.