İmamdan önce başını secde ve rükudan kaldırma

 İmamdan önce başını secde ve rükudan kaldırma