buhari ezan 54

Üzerinize tayin edilen yönetici, başı kuru üzüm gibi siyah bir köle de olsa sözünü dinleyip kendisine itaat edin

2 Ekim 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı