Bir topluma azap geldiği zaman orada bulunan iyi ve kötü herkese isabet eder

 Bir topluma azap geldiği zaman orada bulunan iyi ve kötü herkese isabet eder