Bir topluma azap geldiği zaman orada bulunan iyi ve kötü herkese isabet eder

30 Aralık 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı