Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz nefret ettirmeyiniz

 Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz nefret ettirmeyiniz