buhari ilim 11, müslim cihad 6

Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz nefret ettirmeyiniz

29 Eylül 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı