buhari ilim 15, müslim müsafirin 268

Ancak şu iki kimseye imrenilir, biri Allah’ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcamayı başarabilen kimse, ikincisi kendisine ilim verilip onunla hükmeden ve onu öğreten kimse

28 Temmuz 2021 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı