Münafıklıktan bir parça sizde de olabilir, Dikkat!

 Münafıklıktan bir parça sizde de olabilir, Dikkat!

Münafıklık Alametleri : Yalan söylemek, verdiği sözde durmamak, emanete hıyanet etmek ve düşmanlıkta ileri gitmek

Münafıklık ile ilgili farklı rivayet;

“Münafığın alâmeti üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, vadettiğinde vaadinden döner, kendisine bir şey emanet edildiğinde emanete hıyanet eder.”(Tirmîzî, Îman, 14)