Bu din kolaylık dinidir

Bu din kolaylık dinidir

Buhari iman 29

Allah’ın boyasıyla boyanın, Allah’tan daha güzel boyası olan kim var?
Sağlık, sıhhat ve huzurun olduğu geniş vakitlerde ibadet ve taat et ki, sıkıntılı zamanlarda Rabbimiz lutf ile yad edip gözetsin
Cinler ve insanlar ancak Allah’a ibadet için yaratılmıştır
Allah’ım, zikretmek, şükretmek ve ibadet etmek için bizlere yardım eyle

Buhari iman 29