buhari iman 3, müslim iman 58

İman altmış veya yetmiş kadar bölümdür, bunların en üstünü la ilahe illallah demektir, en aşağısı ise zarar veren şeyleri yoldan kaldırmaktır, utanmak imandan bir bölümdür

11 Ağustos 2021 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı