buhari iman 39, müslim müsakat 109

Helal olan şey bellidir, haram olan şeyler de bellidir, bu ikisinin arasındaki, şüpheli işlerden sakınanlar dinlerini ve ırzlarını korumuş olurlar

22 Eylül 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı