buhari iman 39, müslim müsakat 109

Helal olan şey bellidir, haram olan şeyler de bellidir, bu ikisinin arasındaki, şüpheli işlerden sakınanlar dinlerini ve ırzlarını korumuş olurlar

1 Ağustos 2021 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı