Müslüman, elinden ve dilinden müslümanların zarar görmediği kimselerdir, muhacir ise Allah’ın yasakladığı şeylerden kaçan kimsedir

Müslüman, elinden ve dilinden müslümanların zarar görmediği kimselerdir, muhacir ise Allah’ın yasakladığı şeylerden kaçan kimsedir

Müslüman müslümanın kardeşidir, ona ihanet etmez,, yalan söylemez, onu utandırmaz, müslümanın diğer müslümanlara ırzı, malı, kanı haramdır
Kim de bir mümini kasten öldürürse; onun cezası içinde ebediyyen kalacağı cehennemdir
Allah yolunda her sıkıntı, keder ve ayağına batan dikene kadar her şey müslümanın günahlarının bağışlanmasına sebeptir
Sadece Allah’a güven ve tevekkül et