Bir adam sevabını Allah’tan bekleyerek ailesi için harcarsa bu onun için sadakadır

 Bir adam sevabını Allah’tan bekleyerek ailesi için harcarsa bu onun için sadakadır