buhari iman 41, müslim zekat 49

Bir adam sevabını Allah’tan bekleyerek ailesi için harcarsa bu onun için sadakadır

27 Temmuz 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı