buhari iman 7, müslim iman 71

Sizden biriniz kendisi için arzu ettiği şeyi din kardeşi için de arzu etmedikçe iman etmiş olamaz

16 Temmuz 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı