buhari iman 7, müslim iman 71

Sizden biriniz kendisi için arzu ettiğini din kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz

23 Haziran 2020 Yazar Kuran ve Sünnet 0