buhari iman 7, müslim iman 71

Sizden biriniz kendisi için arzu ettiğini din kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz

30 Mart 2021 Yazar Kuran ve Sünnet 0