buhari istizan 5, müslim selam 1

Binitli olan yaya yürüyene, yürüyen oturana, sayıca az olan çok olana selam verir, küçük olan büyüğe selam verir

20 Ekim 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı