buhari küsuf 2, müslim salat 112

Eğer siz, benim bildiklerimi bilseydiniz, mutlaka az güler, çok ağlardınız

11 Temmuz 2021 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı