buhari rikak 3

Dünyada bir garip gibi hatta bir yolcu gibi yaşa

19 Eylül 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı