Dünyada bir garip gibi hatta bir yolcu gibi yaşa

 Dünyada bir garip gibi hatta bir yolcu gibi yaşa