buhari rikak 3

Dünyada bir garip gibi hatta bir yolcu gibi yaşa

29 Temmuz 2021 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı