Hayat şartları sizinkinden daha aşağı olana bakınız, sizden daha iyi olanlara bakmayın

 Hayat şartları sizinkinden daha aşağı olana bakınız, sizden daha iyi olanlara bakmayın