buhari rikak 30, müslim zühd 9, tirmizi kıyamet 58

Hayat şartları sizinkinden daha aşağı olana bakınız, sizden daha iyi olanlara bakmayın

4 Eylül 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı