buhari rikak 38

Farz ibadetlerine ilaveten nafile ibadetler ile Allah’a yaklaşan bir kula, Allah c.c. o kulun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olur

24 Haziran 2021 Yazar Kuran ve Sünnet 0