Cehennem nefse hoş gelen şeylerle kuşatılıp örtülmüştür, cennet ise zorluklar ve nefsin istemediği şeylerle çepeçevre sarılmıştır

8 Mart 2021 Yazar Kuran ve Sünnet 0