Cehennem nefse hoş gelen şeylerle kuşatılıp örtülmüştür, cennet ise zorluklar ve nefsin istemediği şeylerle çepeçevre sarılmıştır

1 Haziran 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı