Bir müminin mümine karşı durumu, parçaları birbirine sımsıkı kenetlenmiş bir yapı gibidir

 Bir müminin mümine karşı durumu, parçaları birbirine sımsıkı kenetlenmiş bir yapı gibidir