Buhari Salat 88, Müslim Birr 65

Bir müminin mümine karşı durumu, parçaları birbirine sımsıkı kenetlenmiş bir yapı gibidir

25 Mart 2021 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı