Buhari Salat 88, Müslim Birr 65

Bir müminin mümine karşı durumu, parçaları birbirine sımsıkı kenetlenmiş bir yapı gibidir

18 Haziran 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı