Oruçlu iken unutarak bir şey yer veya içilirse orucu tamamlayın

28 Nisan 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı