Oruçlu iken unutarak bir şey yer veya içilirse orucu tamamlayın

16 Nisan 2021 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı