Allah’ın çizdiği sınırları koruyanlarla, bu sınırları çiğneyenlerin durumu

 Allah’ın çizdiği sınırları koruyanlarla, bu sınırları çiğneyenlerin durumu