buhari şirket 6

Allah’ın çizdiği sınırları koruyanlarla, bu sınırları çiğneyenlerin durumu

25 Haziran 2020 Yazar Kuran ve Sünnet 0