İnsan, Allah’a bir karış yaklaştığı zaman, Allahu Teala o insana bir arşın yaklaşıyor

5 Mart 2021 Yazar Kuran ve Sünnet 0