İnsan, Allah’a bir karış yaklaştığı zaman, Allahu Teala o insana bir arşın yaklaşıyor

29 Mayıs 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı