casiye 15

Kim salih bir amel işlerse, kendi lehine işlemiş olur, kim de kötülük yaparsa, kendi aleyhine yapmış olur

4 Kasım 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı