EZ ZAHİR

Varlığı her şeyden aşikar olan, her şeye galip gelen, her şeyden yüce olan Gördüğümüz her manzara, işittiğimiz her ses, tuttuğumuz, tattığımız her şey, her mana, içimizde ve dışımızda şimdiye kadar anlayıp sezebildiğimiz her şey O’nun varlığına şahiddir. “O Evvel’dir, Ahir’dir, Zâhir’dir, Bâtın’dır.” Hadid, 3 Zâhir, varlığı her şeyde açıkça görülen Devamı…

EL AHİR

Varlığının sonu olmayan, tüm varlıkların hayatı son bulsa da varlığı daimi olan demektir.  O, varlığının başlangıcı olmaması açısından ‘Evvel’dir; varlığının sonu olmaması açısından ‘Ahir’ dir. “O Evvel’dir, Ahir’dir, Zâhir’dir, Bâtın’dır. O, her şeyi bilendir.” (Hadid Suresi, 3. Ayet Meali) Herşey biter,O kalır. Allah’ın varlığının sonu yoktur. Başlangıcı olmadığı gibi, sonu Devamı…

EL EVVEL

O, her şeyden önceki  Evvel’dir. Allah’ın (c. c.), varlığının bir başlangıcı ve evveli yoktur. Başlangıcı olmayan. Varlığının sonu olmayan, baki olan, her şey üzerine kadim olan, ilk, evveli olmayan evvel, her varlığın haliki ve evveli olmayan, her şeyden önce olan demektir. “O, evveldir (ilktir) ve ahirdir (sondur), zahirdir (alametleri tüm Devamı…

EL MUAHHİR

Dilediğini geri bırakan, tehir eden Allah Teâlâ istediği kulunu ileri, istediği kulunu geri alır. Kullarının teşebbüslerini, onların bekledikleri zamanda sonuçlandırmaz, Bunda birçok hikmetleri vardır. Bu hikmetleri sezmeye çalışmalıdır Müslüman. Yaptığımız duaların kabulü veya ertelenmesi de yine onun bize olan merhametinin eseridir. O’nun takdirini saygı ile karşılayıp bu ertelemeyi O’ndan olduğu Devamı…

EL MUKADDİM

Takdim eden; dilediğini öne alan ve ileri geçiren “Hiçbir ümmet, ecelinin önüne geçemez ve onu geciktiremez.” (Hicr, 5. Ayet Meali) Her şeyden önce olan, dilediğini öne alan; dilediğine maddi ve manevi nimetler verip yükselten, öne geçiren, ilerlemelerini sağlayandır. Yüce Allah, istediği kimseleri yaradılış ve maddi konularda da öne geçirir. Allah, Devamı…

EL MUKTEDİR

Her şeye gücü yeten, kuvvet ve kudret sahibi, kuvvet ve kudreti altında her şeye boyun eğdiren, gücü altında tutan, istediği gibi tasarruf eden, iktidarı ve kudreti sonsuz olan. “Allah, her şey üzerinde iktidar sahibidir.” (Kehf, 45. Ayet Meali) Allah Teâlâ her şey’e karşı mutlak surette Kâdirdir. Bu kudreti ile dilediği Devamı…

EL KADİR

Her şeye gücü yeten, her istediğini, istediği gibi sonsuz bir güç ve kudretle yapan, sonsuz kudret sahibi olan demektir. “Şüphesiz Allah her şeye kadirdir.” (Bakara, 148. Ayet Meali) Allah Teâlâ, kudretine bir ayna olmak üzere kâinatı yaratmıştır. Fezalarda, sayısı belirsiz âlemleri birbirine çarptırmadan düzenlemek Kâdir isminin tecellisidir. Bütün alemlere intizam Devamı…

ES SAMED

İnsanın karşılaştığı her türlü sıkıntıyı, zorluğu, ihtiyacı giderebilecek olan da ancak O’dur. Zeval bulunmayan ve baki olan, kulların muhtaç olduğu tek ve yegane merci, muradların, dileklerin verildiği merci, tüm sıkıntıların giderilmesi için başvurulan tek merci, yerde ve gökte bulunan tüm varlıkların muhtaç olduğu, fakat kendisinin hiçbir şeye muhtaç olmadığı anlamına Devamı…

EL VAHİD

EL VAHİD ; Anlamı, açıklaması, ilgili ayet, hadisler ve duası; Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan, eşi ve benzeri olmayan, zatında tek olan anlamlarına gelmektedir. Vâhid; kendisinden başka olmamak, zatında, sıfatlarında, işlerinde ve hükümlerinde, fiillerinde asla ortağı, dengi ve benzeri bulunmayan demektir. Sayıla bilirlik, yâni iki Devamı…

EL MACİD

EL MECİD ; Anlamı, açıklaması, ilgili ayet, hadisler ve duası; Kadri ve şanı büyük, keremi, ihsanı bol olan Bu ism-i şerif, Mecid ismiyle aynı manadadır. Mecid ismi, Macid ismine göre daha mübalağalıdır. “Şu muhakkak ki rabbimizin şanı çok yücedir; O, ne bir eş edinmiştir ne de çocuk.” (Cin, 3. Ayet Meali) “Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve Devamı…