ET TEVVAB

Tevbeleri çok kabul eden, sürekli tevbeleri kabul eden “Allah tevbeyi çok kabul eden, pek esirgeyendir.”  (Tevbe, 118. Ayet Meali) Resulullah (s.a.v) buyuruyor. “Kim güneş batıdan doğmazdan evvel tevbe ederse Allah tevbesini kabul eder.” (Müslim, Zikr 43) Kişi son nefesini verinceye veya insanlık kıyametin en büyük alâmeti olan güneşin battığı yerden Devamı…

EL BERR

İyilik eden, çok lütufkar,  çok merhametli, çok şefkatli Allah Teâlâ kulları için zorluk istemez, zorluk çıkaranları da sevmez. Yapılan kötülükleri bağışlar ve örter. Bir iyiliğe en az 10 mükâfat verir. Kul gönlünden iyi bir şey geçirmişse, onu yapmamış olsa bile, yapmış gibi kabûl edip mükâfat verir. Kötülükleri ise yapmadıkça cezalandırmaz.  Devamı…

EL MÜTEALİ

İzzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce, pek yüksek olandır. Noksanlıklardan yüce ve münezzeh,yaratılmışların, O’nun hakkında akıl ve idraklerinin mümkün gördüğü her şeyden, her hal ve tavırdan pek üstün demektir. Yüceliği yayan, sonsuz sınırsız yücelik sahibi. “O¸ gaybı da görülen âlemi de bilendir¸ çok büyüktür çok yücedir”(Rad, 9. Ayet Meali) Aklın Devamı…

EL VALİ

Bütün kainatı idare eden, koruyup gözeten, yardım eden Evreni ve evrende olan her şeyi yöneten. Yardım eden, destek veren, işleri düzenleyen, yöneten anlamlarını taşır. Bu muazzam kainatı ve bütün her şeyi tek başına idare eden demektir. Mahlukatın işlerini yoluna koyan. Allah Teâlâ bütün varlığı idare eden, tek ve en büyük Devamı…

EL BATIN

Mahlukatın nazarlarından gizlenen, her şeyin iç yüzünden haberdar olan. O, Evveldir, Ahirdir, Zahirdir, Batındır. O, her şeyi bilendir. (Hadid Suresi: 3. Ayet Meali) Yüce Allah’ın sıfatı olarak el-Batın; zatının hakikati ve mahiyyeti akıllarla idrak olunamayan, hayal dahi edilemeyen, duygularla erişilemeyen ve hissedilemeyen, her şeye en yakın olan, gizli ve açık Devamı…

EZ ZAHİR

Varlığı her şeyden aşikar olan, her şeye galip gelen, her şeyden yüce olan Gördüğümüz her manzara, işittiğimiz her ses, tuttuğumuz, tattığımız her şey, her mana, içimizde ve dışımızda şimdiye kadar anlayıp sezebildiğimiz her şey O’nun varlığına şahiddir. “O Evvel’dir, Ahir’dir, Zâhir’dir, Bâtın’dır.” Hadid, 3 Zâhir, varlığı her şeyde açıkça görülen Devamı…

EL AHİR

Varlığının sonu olmayan, tüm varlıkların hayatı son bulsa da varlığı daimi olan demektir.  O, varlığının başlangıcı olmaması açısından ‘Evvel’dir; varlığının sonu olmaması açısından ‘Ahir’ dir. “O Evvel’dir, Ahir’dir, Zâhir’dir, Bâtın’dır. O, her şeyi bilendir.” (Hadid Suresi, 3. Ayet Meali) Herşey biter,O kalır. Allah’ın varlığının sonu yoktur. Başlangıcı olmadığı gibi, sonu Devamı…