EL HAYY

EL HAYY ; Anlamı, açıklaması, ilgili ayet, hadisler ve duası; Daima diri olan, her şeye hayat ve can veren, sonsuz, sınırsız bir hayatın sahibi olan, her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten, gerçek hayat sahibi olan demektir. “Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip dayan. ” (Furkan, 58. Ayet Meali) Devamı…

EL MÜMİT

EL MÜMİT ; Anlamı, açıklaması, ilgili ayet, hadisler ve duası; Yarattığı canlılar için ölümü yaratan, öldüren. Nasıl ki hayatın dünyaya gelmesi bir halk ve takdir iledir. Öyle de dünyadan gitmesi de bir halk ve takdir ile, bir hikmet ve tedbir iledir. “Hayat veren de öldüren de O’dur. O, bir işe hükmettiği Devamı…

EL MUHYİ

EL MUHYİ ; Anlamı, açıklaması, ilgili ayet, hadisler ve duası; Mahlûkatı yoktan var edip hayat veren, can bağışlayan, sağlık veren, yaşatan demektir. Hayata kavuşturan, canlılara hayat veren. Hayatı yaratan, canlılığı meydan getiren, ölüleri  dirilten, can veren ve canlandıran O’dur. “Onlar, gökleri ve yeri yaratanın Allah olduğunu görmediler mi? Ve O, onları Devamı…

EL MUİD

EL MUİD ; Anlamı, açıklaması, ilgili ayet, hadisler ve duası; El Muiyd, El Mu’id ; Mahlukatı hayattan sonra tekrar ölüme, öldük­ten sonra da tekrar hayata iade eden; öldüren ve dirilten. “Muhakkak ki O, ilk defa (yoktan var ederek) yaratır. Ve (sonra geri) döndürür.” (Buruc, 13. Ayet Meali) “O, ölüden diriyi Devamı…

EL MÜBDİ

EL MÜBDİ ; Anlamı, açıklaması, ilgili ayet, hadisler ve duası; Başlatan; Allah’u Teâla bütün varlıkları yoktan var eden, varlığı başlatan O’dur. “Allah mahlûkatı ilk baştan nasıl yarattığını, sonra onu tekrarladığını görmediler mi? Şüphesiz bu, Allah’a göre kolaydır.” (Ankebut, 19. Ayet Meali) Yoktan yaratan: Yaratmayı ilk kez başlatan, sonra onu tekrar Devamı…

EL MUHSİ

EL MUHSİ ; Anlamı, açıklaması, ilgili ayet, hadisler ve duası; Yaratmış olduğu her şeyin sayısını tek tek bilen O’dur. Varlığı bütün ayrıntılarıyla bilir. Allah’u Teâla ilmi ile bütün kâinat alemini kuşatarak, mülkünde olan her şeyin tek tek sayısını bilendir. “Allah yaptıklarınızı gözetliyor.” (Bakara, 265. Ayet Meali) “İnsan hiçbir söz söylemez ki Devamı…

EL HAMİD

EL HAMİD ; Anlamı, açıklaması, ilgili ayet, hadisler ve duası; Övülmeye lâyıktır. Hamd âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Her türlü hamde lâyık olan O’dur. Zatında övülmeye tek lâyık olan yüce Hamîd O’dur. O alemlerin Rabbidir. Yüce arşın tek sahibi O’dur. “Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahmân ve Rahîm olan, Hesap gününün sahibi olan Allah’a Devamı…

EL VELİYY

EL VELİYY ; Anlamı, açıklaması, ilgili ayet, hadisler ve duası; Dost : Cenab-ı Hakk kullarına her daim yardım eden ve onlara dostluk gösteren Veliyy’dir. Mü’minlerin dostu olan O’dur. Allah’u Teâla mü’min kullarını sever ve onların dostu yardımcısıdır. Allah’u Teâla sevdiği kullarının dostudur. “Allah gerçek dosttur.” (Şura, 9.Ayet Meali) “Allah iman edenlerin Velî’sidir, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkâr edenlerin Devamı…

EL METİN

Anlamı, açıklaması, ilgili ayet, hadisler ve duası; Sağlam, kuvvetli, çok güçlü her daim sapasağlam olan Metîn’dir. Çok sağlam, hiç sarsılmayan O’dur. Kuvveti eksilmeyen, hiçbir şekilde dağılmayan, çok dayanıklı olan Metin O’dur. “Şüphesiz Allah’ın kendisi, rızık verendir, Metîn ( sağlam olan), kuvvet sahibi olandır.” (Zariyat, 58. Ayet Meali) “Onlara mühlet veriyorum. (Ama) bilin ki Devamı…

EL KAVİYY

EL KAVİYY ; Anlamı, açıklaması, ilgili ayet, hadisler ve duası; Tam ve kâmil bir kuvvet sahibi olan. Cenab-ı Hak kuvvetli ve kudretlidir. O’nun kuvvetine hiçbir kuvvet karşı gelemez; kudretine hiçbir güç dayanamaz. Her şey O’na kolay gelir; hiçbir şey O’na güç gelmez. Kuvvet ve kudret O’ndadır. Gücü ve kuvveti sınırsız olan, Devamı…