EL MUSAVVİR

Musavvir,  yaratmış olduğu bütün varlıklara şekil ve suret veren. Yarattığı her şeye bir şekil bir suret veren odur. Yaratmış olduğu hiç bir insanın parmak izi bir başkasına benzemez. Her kulun parmak izini ayrı bir şekil ve surette yaratan da odur. “O Allah ki, Yaratan’dır, kusursuzca var edendir, ‘şekil ve suret’ Devamı…

EL BARİ

Her şeyi bir asıldan var eden, mahlukatı, hiçten, örneksiz yaratan, yarattığı tüm aza ve cihazlarını birbirine uyumlu yapan demektir. Her varlığı, bir misali olmaksızın var eden. Bir insan, yaratılışı ile Hâlık ismini, diğer insanlardan farklı olmasıyla da Bâri’ ismini gösterir. “Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde Devamı…

EL HALIK

El-Halık isminin anlamı; yaratan ve yoktan var edendir. Bir şeyi yaratmak ve yoktan var etmek yalnızca Allah’a mahsustur. Allah’tan (cc) başka herhangi bir şeyi yoktan var edecek kimse yoktur. Allah (cc) her şeyin aslını yoktan var etti. Eğer bir şeyi halk etmek isterse ona “ol” demesiyle o şey olmuştur. “Bir Devamı…

EL MÜTEKEBBİR

Büyüklüğünü her şeyde ve her hadisede gösteren, Kibriya ve azamet kendisine mahsus olan, sonsuz büyüklük, azamet ve kibriya sahibi. “O, öyle Allah’tır ki, O’ndan başka ilah yoktur. … Mütekebbir’dir.” (Haşr Suresi 23. Âyet Meali) “O gün onlar (kabirlerinden) fırlayıp çıkarlar. Allah’a karşı hiçbir şeyleri gizli değildir. (Buyrulur ki:) ‘Bu gün Devamı…

EL CEBBAR

Emir ve fermanına karşı konulamayan, hükmüne karşı gelinmek ihtimali bulunmayan, gücü ve kuvveti sınır tanımayan, hiç mağlup olmayan demektir. Her şeyde hükmünü kayıtsız, şartsız yürüten, eksikleri tamamlayan kırıkları tamir eden anlamına gelmektedir. “Mahlukatı, iradesine uymaya mecbur eden. Dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan. Yaratıkların noksanlarını düzelten, işlerini ıslah eden.” Âcizi güçlendiren, Devamı…

EL AZİZ

İzzet, azamet, şeref ve onur sahibi. Mağlup edilmeyen, mağlup edilmesi mümkün olmayan, daima galip gelen, sonsuz izzete sahibi olan. Hakiki ve mutlak surette kuvvet ve üstünlük sahibi, mağlup edilmesi asla mümkün olmayan, sonsuz izzet, azamet, şeref ve onur sahibi, hükümlerinde her zaman mutlak galip olan anlamına gelir. Aziz isminin 3 Devamı…

EL MÜHEYMİN

El-Müheymin; Bütün varlıkları gözetleyen, koruyan, ilmi ve kontrolü altında tutan, himaye eden, şahit, emin ve hâkim anlamlarına gelir. “Onlar bilmediler mi ki, gerçekten Allâh onların (içlerinde gizledikleri nifak) sırlarını da fısıldaşmalarını da bilmektedir ve şüphesiz ki Allâh, (kullardan gizli kapalı olan) tüm gaybları hakkıyla bilen bir Zât’tır!” (Tevbe Sûresi, 66. Ayet Meali) Allahu Teala Devamı…

EL MÜMİN

Mahlukatı korkulardan emin kılan ve onları güven içinde yaşatan, Kullarına vadinde, verdiği sözde sadık olan, kalplere iman nurunu veren ve onları mümin yapan, her türlü korkudan kurtarıp, güvenliğe kavuşturan. Eman ve emniyet sahibi. 1. Manası: Mahlukatını korkulardan emin kılması ve onları güven içinde yaşatmasıdır. 2. Manası: Kullarına iman nurunu vermesi ve onları Devamı…

ES SELAM

“Mahlukatını her türlü tehlikelerden selamete erdiren.” Selamete çıkartan, bütün eksikliklerden ve kusurlardan münezzeh olan, kullarına cennette selam veren. Selamete çıkartan Allah Selam’dır. Bu isim ile yarattıklarına tecelli edince onları düşmanlardan, sıkıntılardan, tehlikelerden, musibetlerden ve her türlü kederlerden selamete çıkartır. Selam, emniyet, güven ve esenlik sahibi, yani her çeşit ayıptan selamette, her Devamı…