Tefekkür Notları

AYET VE HADİSLER IŞIĞINDA TEFEKKÜR NOTLARI

“Onlar Kur’ân’ı tefekkür etmiyorlar mı? Yoksa kalpler üzerinde kilitler mi var?” (Muhammed, 24)

“Bir saat tefekkür bazen bir sene ibadetten daha hayırlıdır.”(Suyutî, Camiu’s-Sağir, II/127; Aclûnî, I/310)

Alim ve Abid

“Âlimin âbide üstünlüğü, benim sizin en aşağı derecede olanınıza üstünlüğüm
gibidir.”Sonra Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu:
“Şüphesiz ki Allah, melekleri, gök ve yer ehli, hatta yuvasındaki karınca ve balıklar bile
insanlara hayrı öğretenlere dua ederler.” (Tirmizi, İlim, 19)