Kategori: Tefekkür Notları

TAKVA

Yazar Kuran ve Sünnet

İman eden, Rabbine gereği gibi saygı duyan her mümin, elinden geldiğince takvalı olup, Allah (c.c.) ’ın emrettiklerini yapmalı, haramlardan sakınmalıdır.…

Alim ve Abid

Yazar Kuran ve Sünnet

“Âlimin âbide üstünlüğü, benim sizin en aşağı derecede olanınıza üstünlüğüm
gibidir.”Sonra Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu:
“Şüphesiz ki Allah, melekleri, gök ve yer ehli, hatta yuvasındaki karınca ve balıklar bile
insanlara hayrı öğretenlere dua ederler.” (Tirmizi, İlim, 19)