Rabbimizin dile getirmediği şeyler merhametinden dolayıdır, onları araştırıp kurcalamayın

 Rabbimizin dile getirmediği şeyler merhametinden dolayıdır, onları araştırıp kurcalamayın