Rabbimizin dile getirmediği şeyler merhametinden dolayıdır, onları araştırıp kurcalamayın

15 Mart 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı