Rabbimizin dile getirmediği şeyler merhametinden dolayıdır, onları araştırıp kurcalamayın

5 Ocak 2021 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı