Başımıza gelen sıkıntılarımız

9 Mart 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı

Allahu Teâla Kâbıd ismiyle kullarına vermiş olduğu lütufları, ikramları, ihsanları kısarak onu imtihana tabi tutar.

“Onlar ki, başlarına bir musibet geldiği vakit,  “Biz Allah’ın kullarıyız ve nihayet O’na döneceğiz” derler.” (Bakara, 156. Ayet Meali)

Kulunun rızkını daraltarak onu muhtaç hale getirir. Onu içinde bulunduğu rahat bol hayat içersinde bir yaşam sürerken, birden onun rızkını kısarak yoksullaştırır. Bu hale düşenleri Allah Kâbıd isminin tecellisi ile karşı karşıya getirmiş demektir.

“De ki: “Ey mülkün sahibi Allah’ım! Dilediğine mülk verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın ve dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın. Hayır yalnız senin elindedir. Muhakkak ki sen, herşeye gücü yetensin.” (Âl-i İmran, 26. Ayet Meali)

Kul manevi alemdeki bu tecellisiyle koskoca dünyaya sığmaz. Ona bu dünya dar gelir. İçi sıkılır, kalbi daralır, ruhu da âdeta bir kuşun kafese sıkıştığı gibi sıkılır, daralır, bunalır. Kuldaki bu haller işte Allah’ın Kâbıd isminin bir tecellisidir.

“De ki : Hakikaten Rabbim kullarından dilediği kimseye rızkı hem döşer, hem sıkar ve her neyi hayra sarfederseniz, O onun yerine başkasına verir, hem O rızık verenlerin en hayırlısıdır.” (Sebe, 39.Ayet  Meali)

Bu kul kendi acziyetini anlayarak, Allah’ın o rahmet kapısını çalar. Dua ederek yüce Allah’a sığınır. Gönülden yürekten haykırarak yüce Allah’ın o rahmet kapısını çalar. Kime dua kapısı açıldıysa ona rahmet kapısı açılmıştır. Kulun tek yardımcısı ve onu hiçbir zaman yalnız bırakmayan Velî O’dur.

Rabbim iyi ve salih amel işleyip, son nefesimizi de Kelime-i Şahadet ile vermeyi, bu dünya aleminden ahiret alemine iman ile göçmeyi cümle ümmeti mümin kullarına nasip eylesin. #Amin

YA KÂBID, Ey gönülleri sıkan, daraltan. Kalplerimiz Senin elinde, dilersen ferahlık, dilersen darlık verirsin. Rızkımız Senin elinde, dilersen zenginlik, dilersen fakirlik verirsin. Rahmetinden ümidini kesersek darlığa düşeriz. Sana kulluğumuzu unutursak gönlümüz daralır. Kalplerimizi zikrinle ferahlat! Rızkımızı şükürle bollaştır. Kabirlerimizi bizi sıkan, daraltan eyleme. #Amin

Esmaül Hüsna : Allah’ın en güzel isimlerinden #ElKâbıt

1 views