Başımıza gelenler…

 Başımıza gelenler…

Allah (c.c) El Kâbıd ismiyle kullarına vermiş olduğu nimetleri kısarak onu imtihana tabi tutar.

“Onlar ki, başlarına bir musibet geldiği vakit,  “Biz Allah’ın kullarıyız ve nihayet O’na döneceğiz” derler.” (Bakara, 156. Ayet Meali)

Bollukta iken rızkı daralan, Allah (c.c.) ‘ın El Kâbıd isminin tecelli ettiğini bilmelidir.

“De ki: “Ey mülkün sahibi Allah’ım! Dilediğine mülk verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın ve dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın. Hayır yalnız senin elindedir. Muhakkak ki sen, herşeye gücü yetensin.” (Âl-i İmran, 26. Ayet Meali)

İnsan bazen dünyanın genişliğine rağmen dünyaya sığmaz olur. Ona bu dünya dar gelir. İçi sıkılır, kalbi daralır, ruhu daralır, bunalır. İşte bu hallerde Allah (c.c.) ’ın El Kâbıd ismi tecelli etmektedir.

“De ki : Hakikaten Rabbim kullarından dilediği kimseye rızkı hem döşer, hem sıkar ve her neyi hayra sarfederseniz, O onun yerine başkasına verir, hem O rızık verenlerin en hayırlısıdır.” (Sebe, 39.Ayet  Meali)

İnsan kendi acziyetini anlayarak, gönülden haykırarak yüce Allah (c.c) ’tan duada bulunmalıdır.

YA KÂBID, Ey gönülleri sıkan, daraltan; Kalplerimiz Senin elinde, dilersen ferahlık, dilersen darlık verirsin. Rızkımız Senin elinde, dilersen zenginlik, dilersen fakirlik verirsin. Rahmetinden ümidini kesersek darlığa düşeriz. Sana kulluğumuzu unutursak gönlümüz daralır. Kalplerimizi zikrinle ferahlat. Rızkımızı şükürle bollaştır. Kabirlerimizi bizi sıkan, daraltan eyleme. #Amin

Esmaül Hüsna : #ElKâbıt