ebu davud cihad 78, tirmizi büyu 6

Allah’ım ümmetimin erken kalkıp işine gücüne gidenlerin işlerinde ve rızıklarında bereketler ihsan eyle

1 Kasım 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı