Allah’ım sapmaktan ve saptırılmaktan, doğru yoldan kaymak ve kaydırılmış olmaktan Sana sığınırız

16 Nisan 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı