ebu davut melahim 17

Ya iyiliği emreder, kötülüğü yasaklarsınız, zalimin elini tutup, onu tam olarak hakka döndürürsünüz ya da …

6 Nisan 2021 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı