Cihadın en faziletlisi zalim idarecinin karşısında adaletli sözü söylemektir

 Cihadın en faziletlisi zalim idarecinin karşısında adaletli sözü söylemektir