El Afüvv

 El Afüvv

Çok affedici, çok bağışlayan

“Doğrusu Allah günahların hepsini bağışlar, çünkü O, bağışlayandır, merhametlidir. (Zümer Suresi, 53. Ayet Meali)

“Bir hayrı açıklar ya da gizli tutarsanız veya bir kötülüğü bağışlarsanız, şüphesiz Allah, Afüvv ve Kadîr’dir.” (Nisâ Sûresi, 4/14

“Hakikaten Allah çok bağışlayıcı ve mağfiret edicidir. (Hac, 60. Ayet Meali)

Bir mü’minin bu isimden alacağı ders, Allah’ın rahmetinden daima ümitli olmakla ümitsizlik tehlikesinden uzak kalmaktır.

Bir mü’min, kendisine karşı işlenen suçları bağışlar ve affederse bu isme mazhar olmaya daha fazla liyakat kazanmış olur. Affetmediği halde affedilmeyi bekleyen insan, nefsine mağlûp olmuş ve aldanmıştır

Bir insan, nefsini tam mağlup etmek istiyorsa, muhataplarının kusurlarını bağışlamakla da kalmayacak, “sen kötülüğü en güzel iyilikle bertaraf et”(Mü’minûn Sûresi, 96. Ayet) ayetinden ders alarak, kendisine kötülük yapanlara iyilikle mukabele etmeye çalışacaktır. Bu ise nefsin hiç hoşuna gitmez, ama ilâhî rıza, af ve mağfiret de bu yoldadır.

Cenab-ı Hakk’ın affının tecellisini ümit ederek insanlara karşı affedici olmalıyız. Kendimize karşı işlenmiş suçlara muamelemizi af üzere gerçekleştirmeliyiz. Özür dileyenlerin özrünü kabul edici olmalıyız. Affetmeyi izzet kabul etmeliyiz.

“Bağışlasınlar, feragat göstersinler. Allah’ın sizi bağışlamasını arzulamaz mısınız? Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir.” (Nur 22. Ayet Meali)

YA AFÜVV,

Sen affedicisin sen affetmeyi seversin, Senin merhametli nazarin nice günahları silip süpürür, Senin afinin gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur, Sen affetmeyi öyle çok seversin ki, Günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni, Sen öyle nezaketle affedersin ki, Kendi hafızamdan da silersin günahlarımı mahcup etmezsin beni, Hatalıyım itiraf ediyorum kusurluyum kabul ediyorum, İsyanım çoktur biliyorum çok unuttum utanıyorum, Unuttuğumu da unuttum simdi hatırlıyorum, Aldandım affını umuyorum.

Amin

esmaül hüsna

en güzel isimler