El Ahir

 El Ahir

Varlığının sonu olmayan, tüm varlıkların hayatı son bulsa da varlığı daimi olan demektir.

O, varlığının başlangıcı olmaması açısından ‘Evvel’dir; varlığının sonu olmaması açısından ‘Ahir’ dir.

“O Evvel’dir, Ahir’dir, Zâhir’dir, Bâtın’dır. O, her şeyi bilendir.” (Hadid Suresi, 3. Ayet Meali)

Herşey biter,O kalır. Allah’ın varlığının sonu yoktur. Başlangıcı olmadığı gibi, sonu da yoktur. Yüce Allah için zaman sınırlaması söz konusu değildir. O, her şeyden önce vardı, her şey sonra da kalacak olan O’dur.

“Ondan başka ilâh yoktur, onun dışındaki her şey yok olacaktır. Hüküm onundur ve ancak ona döndürüleceksiniz” (Kasas, 88. Ayet Meali)

“Yer yüzünde bulunan her canlı yok olacak, ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacak.”(Rahmân, 26,27.Ayet Meali)

Hiç bir şey yok iken Allah vardı ve her şey yok olduktan sonra Allah yine var olacaktır. Allah’ım! Sen evvelsin ki, senden önce bir şey yoktur; Âhirsin ki, senden sonra bir şey olmaz. Allah’ın Âhir olduğunu bilmek, insana sebeplere fazla önem vermemeyi, onlara bel bağlayıp güvenmemeyi, üzerinde fazla durmamayı öğretir. Bu sebeplerin sonuçta mutlaka yok olacağını ve son bulacağını, sadece Âhir olan Allah’ın bâki kalacağını bilmesini sağlar. YA AHİR,

Sensin sonraların sonrası nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim. Sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum.Bugün var yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle akibetimihayr eyle kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle.

Amin