El Alim

 El Alim
Bilgisi ezeli ve ebedi olan; olmuş ve ileride olacak; gizli, aşikar her şeyi en iyi bilen, kendisinden hiçbir şey gizlenemeyen, her şeyi hakkıyla bilen manası içerir. Cenab-ı Hak her şey’in, içini, dışını, inceliğini, açıklığını, önünü, sonunu, başlangıcını en iyi bilen Alim’dir. Allah’ın bilgisine sınır yoktur. O, her şeyi bilir. Olmuşları bildiği gibi, olacakları da aynı şekilde bilir. Hiçbir şey onun ilminin haricine çıkamaz. Onun için, olmuş olacak, gizli açık söz konusu değildir. Hiç bir şey ilminin dışında değildir.

“Şüphesiz Allah, göklerin ve yerin gaybını bilendir. Şüphesiz O, göğüslerin özünü (kalplerde olanı) hakkıyla bilendir. “ (Fatır Suresi 38. Ayet Meali)

“Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir.”  (Ali İmran suresi 92. Ayet Meali)

“Şüphesiz senin Rabbin, yolundan sapanı çok iyi bilir ve yine O, doğru yolu bulanları en iyi bilendir. “(Enam Suresi 117. Ayet Meali)

“Melekler, “Seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin” dediler.” (Bakara Suresi 32. Ayet Meali)

“Yaratan bilmez olur mu? O, Latîf ve Habîr’dir.” (Mülk Sûresi, 14. Ayet Meali)

YA ALİM, Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açik edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Bildiğimi bilenlerden eyle beni bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Amin

YA ALİM, ilmimi bilgimi artır. Bana vermiş olduğun ilim ve bilgi ile en güzel şekilde amel edip yaşamayı nasip eyle. Amin

Esmaül Hüsna , en güzel isimler