El Aziz

 El Aziz
İzzet, azamet, şeref ve onur sahibi. Mağlup edilmeyen, mağlup edilmesi mümkün olmayan, daima galip gelen, sonsuz izzete sahibi olan. Hakiki ve mutlak surette kuvvet ve üstünlük sahibi, mağlup edilmesi asla mümkün olmayan, sonsuz izzet, azamet, şeref ve onur sahibi, hükümlerinde her zaman mutlak galip olan anlamına gelir. Aziz isminin 3 manası vardır; 1-Allah’ın izzet sahibi ve yüceler yücesi olması 2-Allah’ın mağlup olmayan galip olması 3-Yarattıklarının onun emrine itaat etmesidir. İzzet sahibi ve yüce olan Allah azizdir. Yani Azamet, büyüklük ve kuvvet sahibidir. Şanı pek yücedir. O yüksek dağlara, engin denizlere, denizlerde ki fırtınalara, uçsuz bucaksız çöllere, aylara, güneşlere, yıldızlara kulak verseniz hep bir ağızdan yâ aziz, yâ aziz, yâ aziz diyerek tesbih ettiklerini işitirsiniz.

“Çünkü O; gücüne erişilemeyen her zaman galip olandır. Yani hiçbir şekilde zillete düşmeyen, kudreti her şeyin üstünde olan, bu noktada eşi ve benzeri olmayandır.” (Ali imran Süresi: 18. Ayet Meali)

“…İzzet Allah’ın ve O’nun Resûl’ünün ve mü’minlerindir. Ve lâkin münafıklar bilmiyorlar.”(Münafikun Suresi: 8. Ayet Meali)

 “O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.”(Sad Suresi 66. Âyet Meali)

“Her kim şan ve şeref istiyorsa bilsin ki, şan ve şeref bütünüyle Allah’a aittir. Güzel sözler ancak ona yükselir. Salih ameli de güzel sözler yükseltir. Kötülükleri tuzak yapanlar var ya, onlar için çetin bir azap vardır. İşte onların tuzağı boşa çıkar.” (Fatır Suresi 10.yet Meali)

YA AZİZ, Ey Emsalsiz güç ve kuvvet Sahibi Olan! Ey En büyük izzet Sahibi! Ey En büyük şeref Sahibi! Ey Mutlak hüküm ve hikmet Sahibi! Ey Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Sahibi! Ey En Merhametli! Ey Aziz! Ya Rab! Zelil eden de Sensin! Aziz kılan da Sensin! Rabb’im! Senden özge hiçbir şeye muhtaç etme bizi.

Amin Ya Aziz! İzzet senindir sendendir izzet, Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimsede izzet kalmaz, Kalbim yalnız sana kanar Yakındığınla aziz eyle kalbimi, Ruhum yalnız seni arar, Huzurunla aziz eyle ruhumu, Halim yalnız sana aşikâr, Başkalarının yanında rezil etme beni. Amin Esmaül Hüsna, en güzel isimler