El Bais

 El Bais

Anlamı, açıklaması, ilgili ayet, hadisler ve duası;

Öldükten sonra dirilten O’dur. Kullarını gafletten uyandırmak için onlara peygamberler gönderen, elçilerle ve gönderdiği kitaplar ile  ruhları uyandıran, kıyamet gününde ahiret hayatını başlatmak üzere ölüleri dirilten ve kabirlerinden çıkararak, yeniden hayata döndüren demektir.

Peygamberlerin gönderilmesi de bir çeşit diriliştir. Çünkü Peygamberler, manevi hayatları ölmüş olan toplumları İslam nuru ile diriltmektedirler.

“Kıyamet vakti şüphe yok ki gelip çatacaktır ve Allah kabirde yatanları diriltecektir.” (Hac Suresi, 7. Ayet Meali)

“İnkârcılar asla diriltilmeyeceklerini iddia ediyorlar. De ki: “Hayır, öyle değil! Rabbime yemin ederim ki mutlaka diriltileceksiniz, ardından yapıp ettikleriniz size bildirilecek.” Bu da Allah’a göre kolaydır.” (Tegabün, 7. Ayet Meali)

Allah Teâlâ insanları, onlar ölüp toprak olduktan sonra ahiret günü dirilterek kabirlerinden kaldıracak ve ruhları ile cesetleri birlikte olarak hesaplarını görecek, sonra da yine ruh ve cesetleri birlikte olarak mükâfat veya ceza verecektir.

“Ölü iken dirilttiğimiz ve kendisine, insanlar arasında yürüyeceği bir nur verdiğimiz kimsenin durumu, hiç, karanlıklar içinde kalmış, bir türlü ondan çıkamamış kimsenin durumu gibi olur mu? İşte kâfirlere, işlemekte oldukları çirkinlikler böyle süslü gösterilmiştir.” (Enam, 122. Ayet Meali)

Kul, Allah’ın bu ismini öğrenince kendisini ve ailesini cehaletten kurtarmak için gerçek hayatı oluşturan ilim ve bilgiyi elde etmeye çalışmalıdır. Böylece kalbi yakînle (kesin bilgi) ile, dili zikirle ve azaları salih amellerle yaşam ve huzur bulur. “.. Bilesiniz ki gönüller ancak Allah’ı zikrederek huzura kavuşur. (Rad, 28. Ayet Meali)

“Ya Bais” esmasını okuyan kişi ibadetlerini isteyerek ve severek yerine getirir. İçinde Allah korkusu ve sevgisi meydana gelmiş olur.

“Andolsun ki Biz her ümmete “Allah’a kulluk edin ve tağuttan kaçının” diye (tebliğ etmesi için) bir Resul gönderdik. Allah onlardan kimine hidayet verdi, onlardan kimi de (hidayeti değil) sapıklığı hak etti. Artık yeryüzünde gezip-dolaşın da yalanlayanların uğradıkları sonucu görün.” (Nahl, 36. Ayet Meali)

“Kim doğru yolu seçerse kendi iyiliği için seçmiştir, kim de saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü üstüne almaz. Biz bir resul göndermedikçe azap da etmeyiz.” (İsra, 15. Ayet Meali)

YA BAİS, Ey sıkıntıları gideren, kederleri kaldıran, zor durumda kalanların dualarına icabet eden, dünya ve ahretin Rahman ve Rahimi olan Allah’ım, Sen çok merhametlisin, Senden başka kimsenin merhametine ihtiyaç bırakmayan bir merhametle bana merhamet eyle, Rabbim bizleri hayra anahtar; Şerre kilit eyle.

Amin

Esmaül Hüsna, en güzel isimler