El Baki

 El Baki

Daimi, ölümsüz, ebedi olan, ölümlü olmayan, varlığı sürekli olan

“Yer üzerinde bulunan her şey fânidir. Yalnız celâl ve ikram sahibi Rabbinin yüzü (zâtı) baki kalacaktır.” (Rahman, 26-27. Ayet Meali)

O’nun zatından başka herşey yokluk demektir. O, zatında diri, ezelî ve ebedî, varlığı kendisiyle var olandır.

Onun zâtından başka her şey helak olucudur. (Kasas Suresi, 88. Ayet Meali)

Kainatta bulunan her şeyin bir sonu vardır, yani her şey vakti geldiğinde son bulacak, tüm canlılar ölecek en son Azrail de canını Allah’a teslim edecek.

Kimin elinden gelir ki ölümü yenebilsin. Zaman boyunca nice melikler, şahlar, hükümdarlar en kudretli oldukları bir anda kendilerini mezarda buluvermişlerdir.

İnsanlar, ne kadar kuvvetli olursa olsunlar, Allah’ın hükmüne boyun eğmekten başka çareleri yoktur. Allah baki, her şey fani.

Ne varsa yok olacak,

O baki. Bir O Baki…

Bunu bilirim ancak,

O baki. Bir O Baki…

 

Söner can, kalmaz nefes,

Artık çağlamaz bir ses,

Gayriden ümidi kes,

O Baki. Bir O Baki…

 

Bu dünyadan geçti nice bin biri,

Ahretten dünyaya gelen övünsün.

 

Ecel pazarından kurtaran canı,

Azrail’den mühlet alan övünsün.

YA BAKİ,

Ne zaman lezzet alsam tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahici eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa elim yetişmiyor kalbim kandır. Baki olan ancak sensin Beka bahşet imanıma.

Amin