El Basir

 El Basir
Gizli açık, her şeyi en iyi gören. Her şeyi gören, her şeyin hakikatini gören, hiçbir şey kendisinden saklanamayan, yapılanları tek tek zapt edip muhafaza eden demektir. Allah Teâla, yer ve göklerin her yerinde görülebilecek her şeyi Basîr sıfatıyla kuşatmıştır ve onları görmektedir. O’nun için görülemeyen bir şey yoktur. Hiç bir şey ondan gizli değildir. Sözlükte, görmek, bilmek ve sezmek anlamındadır. Kur’ân’ı Kerim’de“Basîr” ismi, 4 ayrı anlamda, “sezen” , “gözüyle gören”, “kesin delil sayesinde gerçeği idrak eden” ve “ibret gözüyle bakan” anlamlarında kullanılır.

O yegane hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberdardır.” (Enam Suresi : 18. Ayet Meali)

“…Hayat veren de öldüren de Allah’tır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir.”  (Ali İmran süresi, 156. Ayet Meali)

“…De ki: Kör ile gören bir olur mu? Hiç düşünmez misiniz?” (Enam süresi, 50.Ayet Meali)

”Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O, yaptıklarınızı hakkıyla görür. “(Hud Suresi 112. Ayet Meali)

Allah’ın, kalpteki  fısıltıları, beyindeki oluşumları, fikirdeki  gizlilikleri, kalplerdekini, zifiri karanlık bir gecede kapkara bir taşın üzerinde yürüyen simsiyah bir karıncayı ve çıkardığı sesi  görür, duyar, bilir. Allah’ın her şeyi gördüğünü bilen kimse, gizli ve açık her halini düzeltmeye çalışır. Her durumda Allah’a karşı gelmekten korkar ve O’ndan utanır. Allah’ın kendisini yasakladığı yerlerde bulmasından veya emrettiği yerlerde bulmamasından kaçınır. Kendisinin daima Allah’ın gözetiminde olduğunu aklından çıkarmaz. O’nun kendisini görmesini Hafife alarak günah işlemez.

YA BASİR, Ey her şeyi bütün incelikleriyle gören Allah’ım, Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar. Amin

Esmaül Hüsna, en güzel isimler